NULOVÝ PODNÁJEM

Oznámení pro klienty:
Pokud jste již dříve uzavřeli jakoukoliv Smlouvu týkající se výstavby domů a bydlení, můžete požádat o převedení všech vašich již dříve uhrazených plateb z těchto projektů do tohoto projektu NULOVÝ PODNÁJEM a my vám tyto složené finance převedeme a uznáme v plné výši. Tyto převedené peníze budou použity pro snížení kupní ceny nebo mohou být použity pro úhradu nájemného. Stačí si pouze podepsat novou Smlouvu a doložit všechny své dříve provedené platby.