MODULOVÉ DOMY - moderní a dostupné bydlení

 

Oznámení pro držitele Smluv na Dům snů.
Vaše dříve uhrazené platby na Dům snů, které jste si sepsali a hradili přes MEV kancelář, vám rádi převedeme a uznáme v plné výši. Tyto peníze budou použity pro snížení kupní ceny nebo na úhradu kauce za Modulární dům, který si vyberete. Stačí si pouze podepsat novou Smlouvu a doložit všechny své dříve provedené platby.