Vytvoření nákupního účtu

VOP podmínky pro členy Bonus***Klub
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Předmětem těchto VOP podmínek, je stanovení práv a povinností a rozsah spolupráce 
mezi Poskytovatelem a Členem.

Předmětem těchto VOP podmínek, je stanovení práv a povinností
a rozsah spolupráce mezi Poskytovatelem a Členem.

1) Člen bude nakupovat od Poskytovatele nabízené produkty a služby a tyto dle své volby bude užívat pro svou osobní potřebu.
2) Členství je ZDARMA.
3) Člen nemá povinnost pravidelných každoměsíčních nákupů.
4) Registrace se uzavírá na dobu neurčitou, ode dne odeslání tohoto on-line formuláře, čímž Člen vyjadřuje svůj dobrovolný souhlas s VOP podmínkami.

Forma spolupráce

1) Veškeré produkty si Člen pořizuje a nakupuje na své jméno a na svůj účet. Produkty smí využívat pro svou potřebu, nebo tyto produkty dále doporučovat třetím stranám.
2) Člen není v pracovním ani obdobném poměru k Poskytovateli a ani nesmí takový dojem vzbuzovat. Člen nenakupuje, neprodává ani nevystupuje jménem Poskytovatele jako jeho zaměstnanec ani jako osoba jakkoliv pověřená ze strany Poskytovatele. Případná spolupráce s Poskytovatelem ve formě dobrovolného doporučování, není obchodním zastoupením ve smyslu ust. § 2483 Občanského zákoníku ani jinou formu zastoupení a Člen ani takový dojem nesmí vzbuzovat.
3) Člen se zavazuje samostatně se seznamovat s případnými marketingovými změnami a s obsahem všech dokumentů, jež Poskytovatel vydá nebo aktualizuje, a to prostřednictvím webových stránek www.da-db.cz.
4) Člen bere na vědomí, že Poskytovatel má právo na případnou úpravu či změnu marketingu nebo produktů nebo způsobu prodeje. V případě, že Člen nebude souhlasit s touto změnou, je Člen oprávněn od své stávající Smlouvy odstoupit a to podáním písemné výpovědi do 30-ti dnů od vyhlášení takové to změny. Dnem ukončení spolupráce zanikají Členovi veškerá jeho práva na nakupování produktů a získávání a vyplácení jakýchkoliv případných odměn a to bez náhrady jakékoliv ztráty či škody.

Objednání produktů

1) Člen si může vybrané produkty objednat elektronicky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele.
2) V ceně zakoupeného produktu není účtováno poštovné a balné. Poštovné a balné se hradí formou doplatku (dobírka) při převzetí zásilky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Člen potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí svých osobních údajů je dobrovolné, ovšem jejich neposkytnutí nebo pozdější odvolání, bude mít za následek neuzavření, resp. ukončení této Smlouvy ze strany Poskytovatele.
2) Člen byl také poučen o právu k přístupu jeho svěřených osobních údajů, právu na dodatečnou opravu osobních údajů.
3) Ukončením členství dojde k trvalému smazání všech osobních údajů z databáze Poskytovatele.

Vyplněním a odesláním tohoto on-line formuláře dobrovolně
souhlasím s těmito VOP podmínkami.